Wednesday, August 27, 2008

Don ko pakadna...

Don ka record todne ka koshish to 10 test-playing mulko ke batsman kar rahe hain, magar ek baat samajh lo.... Don ke jitna mahaan banna mushkil hi nahi, namumkin hai !!

Happy 100th Birthday, Sir Donald Bradman.

No comments: